gesprek

Wat is counselling?

Begeleiding bij het verminderen van emotionele stress

Wat is counselling

Counselling is een vorm van psychosociale hulp en begeleiding bij het verminderen en/of elimineren van emotionele stress. Psychosociaal betekent dat een persoon die met psychische en emotionele klachten te maken heeft, vaak door deze klachten belemmerd wordt in zijn functioneren op zowel persoonlijk als sociaal vlak. Dat kan zijn dat er door emotionele belasting (gedragsmatige) problemen kunnen ontstaan in privé-relaties, maar ook op het werk. Dat je omgeving je niet begrijpt, je niet hoort en je probleem niet ziet. Het vergt veel energie om je draai weer te vinden en om emotioneel te stabiliseren. Mensen die te veel stress ervaren in privé en/of in hun werk, ervaren vaak naast negatieve emoties en gevoelens ook fysieke stressklachten, zoals hoofdpijn, nek- en schouderpijn of lagerugpijn. Piekeren en slapeloosheid zijn veel voorkomende psychische klachten.

Counselling is gericht op het emotionele welzijn van de hulpvragende en ook op het effectief oplossen van het probleem waarin de cliënt zich bevindt. Vaak zijn er onderliggende onopgeloste (emotionele) problemen, die bij de cliënt voor belemmeringen zorgen in het denken, voelen en er kunnen zijn. Hierdoor verergeren de klachten die in het hedendaagse probleem spelen.

Doel van de begeleiding

Het doel is om jou als hulpvragende in een ongewenste (crisis)situatie eerst te helpen aan inzicht in jouw stressprobleem. Door middel van persoonlijke 1-op-1 gesprekken, het inzetten van gerichte (adem)oefeningen, mindfulness en technieken zoals EMDR en EFT, kunnen veel emotionele problemen duurzaam verholpen worden. Hierdoor verlichten bij de cliënt zowel de emotionele klachten, als de fysieke klachten. Het lichaam en de geest zijn niet van elkaar gescheiden, ze hebben dus een wisselwerking met elkaar en vangen samen stress op. Is er geen ruimte meer in je hoofd te bieden aan stress en emoties, dan verplaatsen deze zich naar het lichaam. De eerste symptomen van te veel stress zijn vaak een straktrekkende hoofdpijn, nek- en schouderklachten of lagerugklachten, vermoeidheid en prikkelbaarheid. Het breidt zich uit.

Resultaat van de begeleiding

Tijdens jouw counselling traject krijg je dus inzicht in het beleven van je emoties en gevoelens, wat de knelpunten zijn waardoor je problemen ervaart en ook praktische handvatten hoe je deze problemen kan pakken om ze op te lossen, zonder schuldgevoelens of twijfels aan jezelf. Er wordt samengewerkt aan het creëren van mogelijkheden voor blijvend positieve verandering: je klachten zullen verminderen of verdwijnen. Aan het eind van je traject kan jij omgaan met stress en heb je vaardigheden aangeleerd hoe je emotioneel en fysiek in balans kan komen en dat zo vast te houden. Tijdens het counselling traject wordt ook aandacht geschonken aan je leefstijl en indien nodig krijg je praktische tips om deze te verbeteren.

praktijk Daniela

Een impressie uit mijn praktijk

Een plek waar je rust en ruimte zal ervaren om jezelf te zijn en je je gehoord en gezien te voelen.

 Wanneer helpt Counselling?

Wanneer je het gevoel krijgt dat je vast zit in een emotioneel probleem door te veel stress, kunnen je persoonlijk functioneren, je relaties, je dagelijkse leven en je welzijn daaronder lijden. De draaglast is dan groter dan je draagkracht en dan raak je de balans bij jezelf kwijt. Hulp vragen bij het elimineren van je stress is dan een goede optie om ervan te kunnen herstellen.

Je kan bij mij terecht voor hulp en begeleiding bij:

- Psychische problemen zoals: depressie, trauma, onzekerheid, burn-out
- Werkstress (PSA); werkdruk, grenzen aangeven, pesten, discriminatie
- Leefstijlverandering, gezondheidsproblematiek of eetstoornissen
- Communicatie, concentratie, motivatie of vitaliteit vermindering
- Zingeving
- Angsten, fobieën, dwangstoornissen
- Vrouwen met psychische klachten door overgang, zwangerschap, bevalling
- Rouw en/of verlies van een dierbare, scheiding, arbeidsongeschiktheid
- Relatieproblemen in werk en/of privé
- Persoonlijke ontwikkeling
- Wanneer je HSP bent en onbegrepen wordt 

   Waarom Counselling Consult?

Je wordt gezien, gehoord en begrepen zonder oordeel 

Je leert stress elimineren en je probleem oplossen

Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld, counsellor heeft een beroepscode

Je werkt samen met een ervaren en goed opgeleide, erkende therapeut

Counselling trajecten worden deels vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering

Wil jij graag van je stress af zijn?

Je emoties een plek geven en ze begrijpen?