Psychisch verzuim verminderen?

Counselling helpt zowel preventief als curatief

Hoe ontstaat psychisch verzuim?

Psychisch ziekteverzuim heeft vaak te maken met een te hoge werkdruk, communicatieverstoringen en frustratie op het werk, in combinatie met spanningen in privé-sfeer. Tegenwoordig werken veel mensen vanuit huis, waar eigenlijk het gehele gezin aanwezig is, mede door de coronaregels. Het gevolg is vaak dat er geschakeld moet worden tussen werk en privé. 

Veel mensen kunnen hier niet goed mee omgaan waardoor de spanning hoog kan oplopen. Hun functioneren, prestatievermogen en vitaliteit komen hieronder te lijden. De motivatie en vitaliteit bij iemand die onder stress probeert te functioneren, zijn vaak aanzienlijk laag, ongeacht de oorzaak. 

Dit leidt tot fysieke klachten zoals (over)vermoeidheid, lusteloosheid, hoofd- en/of spierpijn en in beginsel tot lichtere mentale klachten zoals prikkelbaarheid, concentratievermindering en piekeren. Dit zijn signalen van het lichaam die vaak genegeerd worden, maar het zijn signalen dat er meer aan de hand is dan voorbijgaande symptomen. Dat is ook de reden waarom een medewerker zich uiteindelijk ziek meldt.

Bespreekbaar maken van wat u opmerkt

De meeste medewerkers durven hun ontevredenheid of stress niet met u als werkgever te bespreken uit angst voor onbegrip, of wat vaak voorkomt, angst voor verlies van hun baan. Veel mensen zien hulp vragen als zwakte en gaan door met wat ze doen totdat hun lichaam zelf ingrijpt en de stress niet meer genegeerd kan worden.

Merkt u op dat uw medewerker vaker verzuimt voor korte perioden? Ga dan het gesprek met hem/haar aan. Door het inzetten van een counselling traject kan voorkomen worden dat een medewerker langdurig verzuimt vanwege psychische klachten door stress. Een medewerker die al ziek gemeld is met psychische klachten zoals vermoeidheid of concentratieverlies, kan middels een kortdurend counselling traject sneller terugkeren naar werk.

Counselling kan zowel preventief als curatief ingezet worden

Counselling gaat over de emotionele en praktische beperkingen die een persoon ervaart. Er wordt actief aandacht besteed aan de belemmeringen die de persoon ervaart waardoor klachten ontstaan en er wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden voor duurzame positieve verandering. Werktevredenheid, werkplezier, vitaliteit en privé/werk balans evenals leefstijl worden in het traject behandeld zodat de (dreigend) verzuimende medewerker optimaal kan herstellen en werkhervatting op korte termijn plaats kan vinden. De vitaliteit en motivatie van de medewerker zullen zich herstellen en daarmee ook de productiviteit en het plezier in het werk.

Door het inzetten van een counselling traject bespaart u als werkgever veel geld en (langdurig) uitval van medewerkers. Een counselling traject is immers voordeliger dan een zieke medewerker. Zo dringt u verzuim terug en zal de productiviteit van uw medewerkers verhogen, zelfs nu corona ons allen parten speelt.

Hoe herken je psychische overbelasting?

Bij psychische overbelasting kan je denken aan klachten zoals slechte concentratie, slaapstoornissen, piekeren, verlies van vitaliteit en motivatieproblemen. Medewerkers maken vaker fouten in hun werk of zijn prikkelbaar naar collega's toe, maken hun werk niet af enzovoort. Soms leiden deze klachten zelfs tot medicijn- of alcoholverslaving omdat deze middelen helpen om niet te hoeven voelen. Bij psychisch ziekteverzuim kan je denken aan (over)vermoeidheid, overspannenheid, depressieve gevoelens, burn out of faalangst.


Oorzaken van overbelasting

Het komt vaak voor dat een medewerker werk doet wat hij niet leuk vindt, boven of beneden zijn kennis en niveau is en waar hij geen doorgroeimogelijkheden ziet, dat hij/zij zich niet gezien of niet begrepen voelt waar hij/zij daarvoor uitkomt, of juist niet voor zichzelf durft op te komen of te vragen. Hierdoor ontstaan opgekropte gevoelens van frustratie die dus tot fysieke klachten kunnen leiden. Verandert er niets in de gevoelswereld van deze medewerker en voelt uw medewerker zich niet begrepen of geholpen, dan zal het ziekteverzuim voortduren.

Tevens kan het voorkomen dat er in het privéleven zich gebeurtenissen afspelen, naast een hoge werkdruk of werkontevredenheid, zoals verlies van een dierbare, rouw, een ziekte, of (dreigende) scheiding. Werk en privé hebben dan invloed op elkaar en dan kan de medewerker in zo'n situatie niet meer alle ballen in de lucht houden. Er ontstaat van twee kanten stress, wat wanneer er niet ingegrepen wordt kan leiden tot ziekte en verzuim. In zo'n geval is counselling een goede optie om de medewerker te helpen.

Vitale medewerkers zijn jouw kapitaal

Vitaliteit en Motivatie bij stress

Leuk werk hebben en met plezier naar het werk gaan is voor ieder mens en dus medewerker belangrijk. Je brengt het grootste deel van je dagen op het werk en daarom is een fijne werksfeer alsook balans in werkdruk en werkinhoud van belang om gemotiveerd je werk te blijven doen. Bedrijven veranderen en daarmee de eisen en inhoud van werk ook. Voor veel mensen kan zo’n verandering stress opleveren en voor gezondheidsklachten of zelfs problemen zorgen. De motivatie om met plezier te werken zakt dan ook en het bespreekbaar maken van wat er speelt is voor velen een belemmering. Zij lopen vaak lang met frustratie rond maar spreken dit niet uit.

Pas als ze met lichamelijke klachten te maken krijgen zoals hoofdpijn, stijve spieren, concentratie en slaapproblemen of zich uitgeput voelen, gaan zij naar de dokter en melden ze zich ziek. Deze klachten kunnen leiden tot o.a. burn out en soms gaat het om bore out (ziek door verveling op het werk, vaak voornamelijk routinewerk). De symptomen zijn bij beide varianten hetzelfde. De motivatie om te gaan werken verdwijnt vaak en de vitaliteit is op een laag niveau. Mogelijkheden zien om te herstellen is vaak niet aan de orde omdat deze mensen dan voornamelijk in beperkingen denken.

Fitte medewerkers zijn productiever en positief

Als Stress counsellor ben ik gespecialiseerd in stresshantering en communicatieverbetering. Als Vitaliteits coach ben ik gespecialiseerd in vitaliteit bevorderen en leefstijlverbetering. Ik combineer methodieken van beide specialisaties en werk zowel persoons- als probleemoplossing gericht. Het doel is om uw medewerker tijdens een kort counselling en coachingstraject te helpen hun stress woorden te geven, hun probleem te begrijpen en mogelijkheden te vinden om het plezier in werk te herstellen.

Holistische en pragmatische aanpak

Mijn begeleiding is doeltreffend omdat ik op een holistische wijze jouw medewerker zal leren te denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dit is mogelijk door het toepassen van SMART, het maken van duidelijke en realistische doelstellingen die haalbaar zijn, persoonlijke effectiviteit te onderzoeken, mind-fullness en het geven van positieve feedback. Daarnaast krijgt jouw medewerker gezondheidstips en handvatten om zich fit te voelen en te blijven.

werk en prive in balans

Wil je psychisch verzuim verminderen?

Bij Counselling Consult wordt uitgebreid aandacht besteed aan de motivatie, vitaliteit en werkgeluk van elke cliënt die door wat voor reden dan ook ontregeld is geraakt. Jouw medewerker zal inzichten verkrijgen in het probleem, krijgt aandacht voor zijn/haar emoties en samen zullen we duurzame oplossingen vinden. Zo zal zowel de motivatie als de vitaliteit van de medewerker verbeteren. Jouw medewerker die zich gehoord, gezien en begrepen voelt zal sneller bereid zijn om aan herstel mee te werken.


Er is meer maatwerk mogelijk

In sommige gevallen is er meer dan alleen werkgerelateerde problemen aan de hand, bijvoorbeeld bij rouw of trauma waardoor extra stress ontstaat. Ook hierin krijgt jouw medewerker hulp bij het accepteren van verlies en kunnen methodieken worden gebruik zoals EMDR en EFT om acceptatie en het emotionele welzijn te bevorderen.

Werkwijze counselling

De werkwijze is hetzelfde als bij particuliere cliënten met diens verschil dat er vaker een tussenevaluatie plaats vindt en een terugkoppeling aan jou zal geschieden door middel van een kort verslag, uiteraard met in achtneming van de regels uit de AVG.

Investeer in jouw medewerkers en voorkom langdurig uitval door psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Een counselling traject is immers stukken voordeliger voor jou dan een zieke medewerker. Bovendien is een gemotiveerde medewerker die goed in zijn vel zit is productiever en positief.