In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De eigenaar: de eigenaar van de website, Counselling Consult
Gebruik(en): alle denkbare handelingen
U: de gebruiker (bezoeker) van de website
De gebruiker: U, de gebruiker (bezoeker) van de website
De content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s in deze website. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Counselling Consult niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Counselling Consult aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Counselling Consult geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.