kleine logo CC

Privacyverklaring van Counselling Consult

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, Daniela Petkovski, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 - Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.

 - Ervoor zorgdraag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 - Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

 - Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden altijd in overleg met u:

 - Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.   (Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming)

 - Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 - Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals supervisie.

 - Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een  factuur kan opstellen.


Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA (factuur)

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 - Uw naam, adres en woonplaats
 - Uw geboortedatum

 - Verzekeraar en polisnummer

 - De datum van de behandeling

 - Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

 - De kosten van het consult

Deze gegevens (het factuur) wordt 7 jaar bewaard.

UW RECHTEN

In de AVG zijn uw rechten goed beschermd. U heeft recht op

- inzage,
- rectificatie
- gegevens verwijderen

- beperking van verwerking,

- dataportabiliteit

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren ( op de persoonlijke aantekening van de counsellor na). Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.

kleine logo CC

Cookieverklaring Counselling Consult

Op de website van Counselling Consult maak ik gebruik van cookies.  Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer of mobiel apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie zorgt ervoor dat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt via de instellingen van jouw internetbrowser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gebruikte cookies op deze website

Er worden functionele en analytische cookies gebruikt om bezoekers een optimale bezoekerservaring te bieden en het verkeer naar mijn website te analyseren. 

1. Counselling Consult maakt op deze website gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de website. 

2. Counselling Consult maakt op deze website gebruik van analytische cookies voor webanalyse door het gebruik van Google Analytics. Analytische cookies gebruik ik om het verkeer naar de website en het surfgedrag van de bezoekers op mijn website te analyseren. Deze analyses verschaffen mij een beeld van de best functionerende en bezochte pagina’s van mijn website. Zo kan ik waar nodig aanpassingen doen om de bezoeker een betere informatie of dienst te bieden.

3. Voor het af en toe inzetten van een marketingcampagne die bestaat uit tekstadvertenties gebruik ik Google AdWords. Wanneer je op google surft en via mijn advertentie naar mijn website wordt doorgestuurd, worden door Google advertentiecookies geplaatst op jouw computer of mobiel apparaat dat je op dat moment gebruikt. 

Ga voor meer informatie over hoe Google advertentiecookies gebruikt en voor het afmelden advertentiecookies, naar de Veelgestelde vragen over het privacybeleid inzake Google-advertenties.

Ook Google dient zich te houden aan de nieuwe AVG wet en hebben zij hun privacy beleid aangepast zodat ze ruim voldoen aan de wet. Ik heb geen invloed op hoe Google jouw gegevens verwerkt en daarmee omgaat.  Hoe Google omgaat met de privacy van door hen verzamelde persoonsgegevens kan je lezen door op onderstaande link te klikken. 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van 

Afspraken met Google over beschermen van persoonsgegevens

Met betrekking tot het gebruik van Google Analytics heb ik met Google verschillende afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen:

 1. Ik heb Google géén toestemming gegeven de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

 2. Ik heb een bewerkersovereenkomst met Google

 De laatste vier cijfers van jouw IP adres worden gemaskeerd.

 3. Ik gebruik Google Analytics niet in combinatie met andere Google diensten

Bovenstaande categorieën van cookies brengen jouw surf en klikgedrag in kaart en gebruiken daarbij in sommige gevallen jouw IP adres. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerkt. 

Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kan ik zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Zo kan ik mijn diensten zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers op mijn website. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Social media en Skype

Ik maak voor Counselling Counsult gebruik van social media te weten Facebook, Instagram en LinkedIn, voor het delen van counselling gerelateerde artikelen of kennisgeving van een workshop. Klik je via de social media-icoontjes op mijn website of volg je mij via deze social media, dan plaatsen zij cookies op jouw computer of mobile apparaat. 

Ik heb geen invloed op het plaatsen van deze cookies. Lees daarom aandachtig het privacy- en cookiebeleid van Facebook, Instagram en LinkedIn. Via de instellingen van jouw account op deze social media kan je het opslaan van cookies wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Counselling Consult behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Voor vragen over bovenstaande privacy beleid kan je ten allen tijden contact met mij opnemen.

Contact

Counselling Consult, praktijk voor psychosociale hulp en begeleiding

Wapenrustlaan 11
7321 DL Apeldoorn
T 06 420 767 96

info@counsellingconsult.nl

www.counsellingconsult.nl

Contactpersoon

Mw. Daniela Petkovski

Stress Counsellor ABvC®, therapeut BCZ
Eigenaresse van Counselling Consult